Må jeg sælge alle smykker? (oversigt over ulovlige varer)

Må jeg sælge alle smykker? (oversigt over ulovlige varer)

Der er produkter vi ikke tillader bliver solgt på Smykkebazar.dk
Du finder en liste over ikke-tilladte varer her.
 
Ikke-tilladte varer på Smykkebazar.dk:
Du skal være opmærksom på, at en række varer ikke er tilladte på Smykkebazar.dk
Det er til enhver tid ens eget ansvar at sikre, at de varer, man køber eller sælger, ikke strider mod Smykkebazars’ retningslinjer eller dansk ret i øvrigt.

Liste over ulovlige smykker/Ydelser:

 • Hælervarer
 • Hadeskrifter
 • Æreskrænkende materiale
 • Smykker som er useriøse i forhold til køb, salg og byttehandler
 • Pornografiske materialer
 • Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod dansk lovgivning generelt, herunder:
  -          Varer der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer)
  -          Annoncer der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring)
  -          Tekst eller billeder der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright)
  -          Videresalg af produkter eller tjenesteydelser der strider mod en eksisterende eneforhandlingsaftale:
 • En eneforhandlingsaftale er en aftale mellem producenten af en vare og en eller flere forhandlere om, at disse forhandlere har eneretten til at hjemkøbe og videresælge produkter fra den pågældende producent
 • Eksempler på produkter, der er underlagt sådanne aftale er: Dermalogica, Jane Iredale, Exuviance, Safety Five og Forever living
 • Selvom der eksisterer en eneforhandlingsaftale, er det naturligvis altid tilladt at sælge enkelte brugte varer eller fejlkøb af det pågældende mærke
 • Gratis vareprøver
 • Smykker, som indeholder kemiske stoffer/ metaller der ikke er godkendt af Ædelmetalkontrollen, eller kun godkendt i begrænsede mængder.

Specielt nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også særlige regler for ure og tekstilsmykker. Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Nikkelreglerne giver også beskyttelse mod fosterskader.
Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter.
Bly og kviksølv kan have indflydelse på børns indlæringsevne, cadmium kan give nyreskade, mens kviksølv også kan give fosterskader.
Du kan købe en nikkeltester på apoteket,og ellers kan du få tjekket alle dine smykker hos ædelmetalkontrollen,hos Force Technology.
http://www.forcetechnology.com/da

 • Cykelslangesmykker

 I forhold til at anvende cykelslanger m.m. til smykker, tasker og opbevaring af fødevarer skriver Frank Jensen, Specialkonsulent for Miljøstyrelsen Kemikalier pr. email således:
"Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er cykelslanger o.lign. lavet af butylgummi, som er et syntetisk gummi, der består af en polymer af stofferne isobuten og isopren. Begge disse stoffer er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, men i og med at de er polymeriserede vurderes det, at der ikke er en risiko i denne sammenhæng.
 Der bruges en række gummikemikalier i produktionen af slangerne, herunder antioxidanter og måske PAH'er. Disse kan, alt efter hvilke stoffer der anvendes, være sundhedsmæssigt problematiske.
 Hvis den slags gummistykker anvendes til smykker, vil der dels være mulighed for hudkontakt og dels kan man heller ikke udelukke, at børn kan putte et smykke i munden, og i den forbindelse blive udsat for små mængder af disse stoffer.
 Så selvom det nok ikke udgør en akut eller påviselig risiko, mener Miljøstyrelsen alligevel, at man bør undlade at anvende den slags gummi i smykker, så unødig udsættelse for disse stoffer undgås. Det skal også oplyses, at Miljøstyrelsen ikke har detaljeret kendskab til hvilke stoffer, der konkret anvendes i produktionen af slangerne."
Fordi der endnu ikke er udarbejdet en rapport med dokumentation for de formodede skadelige stoffer, har Miljøstyrelsen ovenstående offentlige udmelding, ud fra sikkerhedsprincippet for den enkelte forbruger.
 I nogle slanger/dæk/gummi kan der forekomme skadelige stoffer som alkylfenol, ftalat (DEHP) og bly, samt PAH, sink og ftalat som butylbenzylftalat (BBP).

 • Ftalater

Ftalater, der fra januar 2007 blev forbudt i legetøj i hele EU, er delt i to dele: Totalt forbud mod de tre mest problematiske ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn op til 14 år:
Di-ethyl-hexyl-phthalat (DEHP)
Di-butyl-phthalat (DBP)
-benzyl-phthalat (BBP)
Forbud mod følgende ftalater i legetøj og småbørnsartikler, som børn under 3 år kan putte i munden:
Di-iso-nonyl-phthalat (DINP)
Di-iso-decyl-phthalat (DIDP)
Di-n-octylphthalat (DNOP)
I Danmark fastholdes forbuddet mod alle ftalater i legetøj til børn under 3 år, som har eksisteret siden 1999.
 Oplysninger fra Norge, der siger noget om konsekvenser:
DEHP og flere andre ftalater er klassificeret som skadelige for forplantningsevnen og kan give fosterskader.
DEHP, BBP, DBP, DIBP og et såkaldt "7-11-ftalat", 711P; (1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere) er klassificeret som skadelige for forplantningsevnen og kan give fosterskader.
Dette medfører at stofferne skal mærkes med farebetegnelsen "Giftig".

 • Retten til at købe en vare, hvor man er tvunget til at købe igen på et senere tidspunkt


Lovgivning om smykker

Er du interesseret i lovgivningen omkring smykker generelt - hvad der er tilladt og kravene omkring hvorledes man som sælger skal kunne dokumentere hvad emnerne indeholder osv. finder du oplysningerne på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.mst.dk/.
 Da miljøstyrelsen endnu ikke har en færdig rapport om skadelige stoffer i f.eks. cykelslanger, er deres udtalelse deres offentlige udmelding med deres formodning om risiko for skadelige stoffer.