Jeg har ikke modtaget min vare, hvad er mine muligheder?

Jeg har ikke modtaget min vare, hvad er mine muligheder?

Hvis køber eller Smykkebazar.dk retter henvendelse til dig, fordi en vare, som du har solgt/leveret, ikke er modtaget af køber, er det vigtigt, at du som sælger har overblik over dine rettigheder og forpligtelser.

Hvis du sælger gennem Smykkebazar.dk, bærer du ansvaret for varen helt frem til købers modtagelse. Derfor skal du kunne fremvise dokumentation for, at køber har kvitteret for modtagelsen af varen. Dette sker fx, når man sender som pakke. Kan du ikke fremvise gyldig dokumentation for købers modtagelse af varen, er du derfor erstatningspligtig.

Du skal som køber selv indkræve erstatning fra sælger.

Se nærmere herom i handelsbetingelser.